Må alt likestilles hele tiden?

Jeg er fullstendig klar over at vi her heldige her i Norge, hvor gutter og jenter vokser opp med like muligheter. Slik har det ikke alltid vært, og i store deler av verden er det lagt i fra tilfelle. Så jeg mener på ingen måte at vi skal slutte å kjempe for likestilling, men en plass må grensa gå. Jeg blir litt matt av at absolutt alt skal likestilles hele tiden. Nå i sommer har jeg lest x antall saker om at vi kvinner ta rattet, fordi det stort sett er menn som kjører på ferieturene i sommer. Jeg synes det er helt bak mål at jeg ta rattet, bare fordi få kvinner kjører langturer. Min samboer synes det er morsommere å kjøre enn å sitte på, noe jeg er utrolig glad for. Fordi jeg synes det er uendelig mye morsommere å teste alle Snapchat-filter, sjekke Instagram, se på natur, sove, være dj, sittedanse eller underholde/ gi leker til lillen i baksetet enn å bare sitte bak rattet. Når det er det jeg foretrekker, så kommer jeg ikke til å kjøre mer bare for at kjøring bør likestilles mer i Norge. Jeg kjører til jobb hver dag, på langturer når samboeren ikke er med og selvfølgelig hvis han er trøtt. Ellers gir jeg gladelig fra meg førersetet for å gjøre noe jeg heller liker. Det er stort sett jeg som lager middag hjemme også, fordi jeg elsker å lage mat. Skulle min bedre halvdel ønske å lage mat en dag ville jeg selvsagt ikke nekte han det, men det er stort sett min oppgave. Det kunne ikke falle meg inn å endre på dette bare fordi det for noen faller inn under gammeldagse kjønnsroller. For oss handler det om å fordele ting i hverdagen slik at begge to får gjøre det vi liker best, og det må vel være det viktigste? Jeg synes også herrefotball er mye morsommere enn kvinnefotball, men det er det nesten tabu å skrive. Motsatt synes jeg kvinnehåndball er mye gøyere enn å se på herrene, og det må jeg vel få lov til å mene? Det er jo bare fint at vi er ulike og liker forskjellige ting, for tenk så kjedelig det ville ha vært ellers! Så lenge det ligger like muligheter i bunnen, må vi alle få lov til å ha ulike preferanser. Det er jo ingen hensikt om kampen for likestilling på enkelte områder blir dratt så langt at man blir tvunget til å gjøre ting man ikke liker, kun for likestillingen sin skyld. Hilsen fra hun som gjerne sitter i passasjersetet på bilen og lager mat, men som løfter dobbelt så tungt som kjæresten sin ♥

45 kommentarer
  1. Kunne ikke vært mer enig! Menn og kvinner er IKKE like, vi er forskjellige. Er ikk det bare fint egentlig, at kvinner og menn blir utdelt ulike stillinger utfyller hverandre? Vi skal selvfølgelig ha like muligheter, da ikke alle kvinner og menn er “sterotypisk”, og det er greit. Synes likeverd er mer riktig enn likestilling.

  2. Akkurat rundt det med kjøringa var det vell ett par poeng som er ganske viktig: Det å kunne bytte på sånn at den som er mest opplagt kjører. Mann eller kvinne- same shit. Det handler om trafikksikkerhet. Ett annet aspekt er jo det der med at enkelte damer ikke slipper til å få kjøre selv om de vil. Og det blir jammen meg for dumt!
   Men alle må jo ordne seg på en måte som passer for dem. Jeg og kjæresten kjørte rundt 240 mil i ferien fordelt på åtte dager. Og vi kjørte omtrent like mye. Veldig kjekt å være to habile sjåfører når lange strekninger skal kjøres mest mulig effektivt.

  3. Hilde: hvis en er trøtt sier det seg selvsagt at den andre bør kjøre, det er jeg helt enig i! Men jeg kan virkelig ikke se for meg at flere blir nektet å kjøre hvis de ønsker? Hvis det er tilfellet, så er jeg helt enig i at det blir dumt. Men å si at vi skal ta rattet som det også sto – kun for at bilkjøring skal likestilles mer, det er også minst like dumt i mine øyne. For det er jo så riktig som du skriver, alle må få ordne en måte som passer for dem 🙂

  4. Personlig foretrekk eg å vere heil sjølv, men det er no berre meg då.
   Målet med likestilling er at alle skal få moglegheita til å gjere det dei sjølv ynskjer. Om det er at mannen køyrer og at kvinna lager mat i hushaldninga er det flott, og veldig positivt for dykk at dykk har ein god balanse på ting. Dei artiklane er for dei kvinnene som ikkje får lov til det og som treng å høyre at det er greit. Skulle eg, som liker å køyre, få køyre exen sin bil fekk eg klar beskjed om at nåde meg om eg ripa den opp, og var eg så uheldig å køyre i eit hol på vegen blei eg skjelt ut. Nokre kvinner får berre ikkje lov, fordi dei er kvinner. Eg synes at det er flott at du har eit forhold med nokon der du kan få vere deg sjølv og der det dykk sjølv ynskjer å gjere skaper balanse i forhaldet dykkar, men då er det heller ikkje dykk desse artiklane er for. Dei er for alle dei som har traumer, forhald og ein oppvekst som gjer at jo, dei treng faktisk å høyre at dei óg kan ta rattet, og til og med ei oppfordring til det. Det er utruleg bra å vite at der kan vere balanse nok hjå andre til at ein ikkje forstår desse problemstillingane, men å tale ned om artiklar og liknande på denne måten når du ikkje er målgruppa, og såleis ikkje forstår kva dei er godt for, ser eg ikkje poenget med? Der er mange kvinner som treng å lese dei, og om noko gjer tekster som dette at ein føler seg teit for å ha dei traumene og problema ein har?

  5. Lene: For det først skjønner jeg ikke helt hva du mener med at du foretrekker å være hel selv? Skal det da bety at jeg ikke er det, bare fordi jeg lar kjæresten kjøre på langturene når han foretrekker det?

   Og for det andre er jeg absolutt ikke mot tekster som fremmer likestilling. Men jeg synes det blir dumt å komme med påstander om å gjøre ting den andre parten liker bedre, kun for likestillingens skyld. Plutselig har man skapt en unødvendig “press” der også. Man er to i et parforhold og en har stort sett ulike kvaliteter. Da tenker jeg at dette må kunne utnyttes best mulig, i stedet for at fokuset skal ligge på at alt skal være likt.

  6. Eg talar om den tanken om at ein mann og kvinne treng å utfylle kvarandre. Det er ein noko rar tanke som ekskluderer alle som ikkje er eit heterofilt forhald og eg synes det er ein rar ting å skulle leggje vekt på,
   Om du er i eit så likestilt forhald som det høyres ut, der dykk er i så god balanse at du ikkje opplev noko form for undertrykking, så er det rart for meg at det skal vere synd på deg om du opplever litt press til å køyre bil, kontra alle dei som har opplevd traumatiske hendingar og vanskelige oppvekstar som gjer at dei faktisk trengte å lese den artikkelen. Desse artiklane er ikkje for deg, og det er noko positivt. Det er positivt at du aldri har følt på kroppen den type behandling som gjer at du ikkje har tørt å sitje bak rattet på ein bil i fleire år etter, eg unner ingen den opplevinga. Men at andre som ikkje har levd det sit og taler om kor meiningslaus ein artikkel som ikkje er meint for dei er, når den kan vere så viktig for mennesker som har opplevd diverse traumer, er for meg direkte rart.

  7. Lene: Det er ikke det jeg mener i det hele tatt, jeg har vært for meg selv i mange år og klarte meg helt fantastisk. Men nå som jeg er i et forhold, så ser jeg ingen grunn til at man ikke skal spille de beste kvalitetene man har. Nå vet jeg ikke helt om vi har lest de samme artiklene i sommer, men jeg tenker virkelig ikke her på de som nektes å kjøre bil. Det var heller ikke det jeg skrev i innlegget, jeg skrev om at det oppfordres til at vi skal kjøre mer for likestillingens del. Jeg tror oppriktig at flertallet av kvinner som ikke kjører på langturer velger det selv, og ikke fordi de nektes av partner. Og nei, det er absolutt ikke synd på meg – det prøver jeg heller ikke å få det til å høres ut som. Hvis det var det du leste må jeg ha gjort en fryktelig dårlig jobb med å ordlegg meg. Jeg synes bare at det må være 100% lov å velge å gjøre aktiviteter / ting som faller inn under gamle kjønnsroller hvis det er det man personlig liker best å gjøre.

  8. Eg er heilt for at alle skal gjer som dei helst ynskjer, som eg allereie har sagt. Eg veit ikkje heilt om du forstår meg heller eller om vi begge i så fall taler forbi kvarandre, men at profilerte kvinner skriv om at likestilling går for longt pga artiklar om at kvinner óg skal føle at dei skal kunne “krevje tilbake rattet” er eit sært signal å sende. Du har så mykje viktig du skriv om og promoterer og deler så mykje eg er einig i her, men akkurat her synes eg du deler noko som gjer meir skade enn godt. At du skriv om at likestilling går litt vel longt pga nokre artiklar om at kvinner burde ta tilbake mannsdominerte ting i likestillinga sitt nanm blir på mange måtar eit hån mot dei som er i situasjonar der dei er longt frå likestilt eller framleis lev med traumene frå det. Vi er ikkje alle likestilt. Likestillinga har ikkje gått for langt. Frå nokon som har levd det, sjølv om intensjonene dine var meir letthjarta, så er det sånn det opplevast for meg og fleire andre som har levd liknande ting. Du har sjølvsagt all rett til å meine det du sjølv ynskjer å meine og dele det du ynskjer å dele på eigen blogg, men her er vi grovt ueinig, så får vi heller einast om det.

  9. Lene: Da er vi i alle fall enig i noe, og uenig i noe annet 🙂 Men det er på ingen måte ment som et hån, la det i alle fall være oppklart. Det jeg prøver å få frem er at å like stereotypiske ting for sitt eget kjønn best må være helt lov. Det motsatte er selvsagt også helt i orden – som vi begge er enige om må alle få gjøre det de har lyst til, og det er det viktigste.

  10. Tror du har misforstått de sakene, poenget er at kvinner statistisk (generelt) sett er roligere trafikkanter ergo er det et sikkeretspoeng og ikke et likestillingspoeng

  11. Amen!Tenkte akkurat det samme når jeg leste om det og jeg er som deg liker å lage mat,stelle hjemme osv men jeg er likestilt fordi pga det er det jeg liker best å gjøre!

  12. Men hvorfor har det seg slik at dere begge trives best i de “tradisjonelle rollene”, han bak rattet og deg på kjøkkenet? Det handler nok mye om at vi har blitt komfortable i de rollene vi har blitt tildelt gjennom livet hvis du skjønner? Jeg tror ikke alle de som i ulike grader blir undertrykket pga kjønn nødvendigvis går rundt å føler på det hele tiden, jeg tror man bare aksepeterer det (nå snakker jeg selvfølgelig ikke om akkurat denne hendelsen, vil ikke si at du ble så undertrykket akkurat :p). Jeg tror vi gjør lurt i å noen ganger sette et eksempel for barn og andre ved å trå litt ut av rollene. Selv om det noen ganger betyr at vi må litt ut av komfortsonen 🙂

  13. Helt enig! Jeg nyter langturer der kjæresten kjører og jeg bare sitter ved siden av ham. Jeg kjører hvis jeg eller han ønsker der, men jeg har ingen behov for å kjøre bilen… Som du sier så har dere funnet balansen, det samme har vi 🙄 Synes det er viktig å ta hensyn til behov og ønsker ikke bare hva samfunnet mener kjønnene bør gjøre…

  14. Poenget er jo ikke at du ikke skal la mannen kjøre? Poenget er at mange kvinner _aldri_ kjører selv og derfor blir uvante redde sjåfører den dagen de må.
   Hver morgen ser jeg menn som kjører til jobb, stopper, hopper ut og så går damen inn og tar over bilen den lille biten til sin egen jobb. Skal du bli en god sjåfør så må du kjøre.
   Dette gjelder jo andre veien og, det fins jo par der damen har sertifikatet lenge før mannen og da er det han som må øve for å bli en god sjåfør.

  15. Jeg blir sint, satt ut og helt matt når jeg leser overskrifter som denne og er helt enig med Lena her. Og flere andre har et poeng mht kjøretrening. Kjøretrening er viktig uavhengig av kjønn. Selvfølgelig er overskriften valgt for å “selge”, men innspill som dette er med på å skape holdninger. Holdninger som er stigmatiserende og begrensende for individets rett til å velge.
   Jeg gir blaffen i hvilke valg andre tar mht arbeidsfordeling innenfor hjemmets fire vegger, så lenge den er balansert og etter begges frivillige, selvstendige ønske. MEN! Jeg blir ganske irritert når noen kommer med uttalelser som begrenser mine rettigheter. Ukvinneliggjør meg. Eller hemmer MIN rett til å velge for meg selv.
   Si heller at andre kan få likestilling, likeverd, kall det hva du vil, for det er noe alle fortjener, men jeg personlig vil ikke ha det. Men ikke stigmatiser alle kvinner.
   Alle, både menn og kvinner, har rett til å velge det som er rett for dem så lenge de ikke krenker eller bruker andre. Enten det er “umandig” eller “ikke passende for jenter”!
   Visste du forresten at det bare er noen år siden man oppdaget at symptomene på hjerteinfarkt er ulike for menn og kvinner? Det tok tid å oppdage forskjellen fordi forskningen i vårt samfunn, som er alt for likestillt, var fokusert på menn.

  16. Jeg er helt enig i hva du skriver i dette innlegget; jeg synes ikke likestilling i seg selv har godt for langt, for jeg står for alt hva likestilling innebærer. Likevel synes jeg fokuset har blitt skiftet og dratt for langt bort fra hovedhensikten likestilling har hatt og har for samfunnet. Jeg har ikke lest den artikkelen du henviste til i innlegget, men ut i fra hva du skrev om det synes jeg dette var et svært relevant punkt på hva likestilling ikke trenger å handle om. Kvinner og menn er forskjellige – både ut i fra arv og miljø. Det er så mange viktige aspekter av likestilling vi som et samfunn kan jobbe for, men i den siste tiden synes jeg mange ønsker å kjempe for saker som i utgangspunktet ikke har vært et problem før nå. Likestilling er en kamp som har et formål – hvor det formålet har vært at menn og kvinner skal kunne ha de like mulighetene og rettighetene. Dette synes jeg vi har kommet en lang vei med. Og er ikke det akkurat det som har vært poenget med denne kampen kvinnene før oss kjempet for? Jeg tror og håper at kvinnene som kom før oss, om de hadde hatt muligheten til å leve i det Norge vi har i dag, at de hadde vært fornøyde med resultatet av kampen de startet for våre rettigheter og muligheter som kvinner i Norge.
   Jeg er veldig glad for at du skrev dette innlegget, for jeg synes selv dette er et synspunkt som har blitt veldig tabu å snakke om. Likestilling er en viktig kamp, men ut i fra min oppfatning som en kvinne i Norge i dag er at vi har de samme rettighetene og mulighetene som menn. Og det er jeg glad for. Jeg synes vi i stedet for å fokusere på alt som er galt med samfunnet, skal fokusere på alle de gode tingene mennesker før oss har oppnådd. Det er nok av gale og forferdelige ting i verden – og om vi graver lenge nok finner vi eksempler på dette i Norge også uavhengig hvor bra samfunn vi har, men er det ikke bedre å fokusere på de gode tingene vi som kvinner har?
   Dette ble en veldig rotete kommentar rundt mange av tankene jeg har hatt rundt dette selv lenge, beklager det haha!! Hovedpoenget mitt var at jeg er helt enig i budskapet ditt, hilsen en 17-år gammel veldig likestilt jente som er veldig fornøyd med de mulighetene og rettighetene som vi som kvinner har i Norge i dag

  17. Likestilling er idealet om at både menn og kvinner skal ha mulighet til å gjøre det de har lyst til, enten det er mann som ønsker å jobbe i barnehage, kvinne som har lyst til å bilmekaniker eller mann/kvinne som har lyst til å være hjemmeværen

  18. Flott innlegg!
   Likestilling er jo idealet om at både menn og kvinner skal ha mulighet til å gjøre det de har lyst til, enten det er mann som ønsker å jobbe i barnehage, kvinne som har lyst til å bli bilmekaniker eller mann/kvinne som ønsker å være hjemmeværende med barn og/eller lage mat.
   Likestilling handler om at alle kjønn skal ha rett og mulighet til å kunne jobbe med, og å ha de hobbyene de ønsker uten å bli stoppet av trakkasering, forventninger fra samfunnet, lavere lønn og annet. Å si at en ikke ønsker likestilling eller at likestillingen har gått for langt er å si at du ikke ønsker muligheten til å kunne velge selv hva og hvor du vil.
   Norge ligger langt fremme på likestillingsfronten, men mangler fortsatt en del igjen før vi er 100% likestilt. Dette kan for eksempel merkes på holdninger og forventninger på arbeidsplassen og lønnsforskjeller for å nevne noen eksempler. Likestilling handler om at alle skal ha like muligheter, og ikke om hvem som har lyst til å kjøre.
   Ble litt langt dette her, men er helt enig med deg! Er mannen mer gira på å kjøre enn deg selv, så betyr ikke det at du må knuge på rattet for å være for likestilling 🙂 God fredag!

  19. Han kastet et blikk på frokostbordet. Nesten perfekt, men han hadde klart å brenne et par av loffstykkene i brødristeren igjen. Forsiktig plukket han dem over på sin egen tallerken. Hun skulle som vanlig få en perfekt frokost uten brent loff. Såpass unnet han henne. Det gjorde ikke ham noe å spise brent loff når resten av maten var såpass bra.
   Han plasserte de nykokte eggene ved siden av tallerknene og kastet et siste blikk ut over frokstbordet som bugnet av ost og kjøttpålegg. Dette kom til å bli like perfekt som hun var vant til. Velfortjent.
   Han smilte fornøyd og gikk ut på soverommet for å vekke henne.
   Hun satte seg forsiktig ned på plassen sin og så ut over bordet. Helt perfekt som vanlig. Hun kastet et lengselsfult blikk mot de brente loffskivene som lå på tallerkenen hans. Av en eller annen grunn hadde hun alltid vært svak for brent loff. Det var noe med konsistens og smakt… litt smør på, og hun var rent lykkelig. Men hun unnet ham godbitene. Var det noen som fortjente det aller beste, så var det han…

  20. Det er for meg et meget stort spørsmål at norske kvinner i dag føler urett når det kommer til likestilling.
   Forskning: Her er jeg enig. Likestilling hadde vært bra.
   Kreft : Flest menn dør, mer mannlig forskning og informasjon til folket.
   Skole (norske) : Designet for jenter. Guttene faller ifra.. Hvorfor kan ikke gutter få være gutter og jenter jenter i et klasserom? Hvilken oppegående feminist fant ut at gutter klarte å sitte stille i 5 timer+ hver dag 5 dager i uken?
   universitet : HVORFOR HAR KVINNER EN EGEN KVOTE ?!hvis man ikke har gode nok resultater så kommer du ikke inn. Hvorfor skal du få min plass bare fordi du er jente?
   Hvorfor er det ikke mannlig kvotering av sykepleiere?
   Kjøring : HVem bryr seg?! hvis dere begge liker å kjøre antar jeg at dere deler, eller at den ene kjører og så får den andre bestemme mat eller film eller eller eller…
   Vold: Hos menn er det ekstreme mørketall på vold begått av partner. Det er lavt prioritert og minimalt av forskning er gjort rundt området.
   Hjemmeværende: få deg en jobb og send ungene i barnehage, har dere ikke råd til barnehage? se tilbake til “få deg en jobb”. Har du en unnskyldning? se deg selv i speilen og si det til deg selv.
   Vaske: Ok, hvis du hugger ved, maler, fikser bil osv osv så vasker vi gjerne, men vi gjør ikke begge delene. Hvis mannen gjør noe, bra valg av mann (dette er rettet mot deg som valgte den mannen)
   Matlaging: de fleste menn kan lage mat, kan ikke din bedre halvdel det, lær han det.
   Rett til å velge selv!! : gå i hjørnet å ha et tantrum, du må dele.. lærte ikke mammaen din deg det?
   Hvem har begrenset dine rettigheter?? meld deg inn i militæret og tjenestegjør det året jeg måtte.
   Og ja det er forskjell på oss, noen er gode på ting mens andre er gode på andre ting.
   og sist men ikke minst (denne er en hjerneknekker)
   Hvis kvinner får lavere lønn for samme arbeid, hvorfor ansettes det ikke bare kvinner ?
   Fra økonomisk perspektiv vil det være meget gunstig for arbeidsgiver.
   Nå som du sitter der og koker mens du rabler på nynorsk eller et annet språk, les igjen og les nøye. Dette er forskjellsbehandlingen av menn i vårt samfunn, og det er bare en smakebit. Men går vi i tog? nei fordi samfunnet godtar ikke at likestilling også gjelder for mennene.
   Ikke tro at du er unik og verden er imot deg, du lever bare på en klode der alle vil forbi deg. Noen er bedre enn deg til det.

  21. Jeg har ikke lest saken du refferer til, så kanskje jeg er helt på villspor, men jeg syntes det høres merkelig ut at kvinner blir oppfordret til å kjøre mer i likestillingens navn? Er du sikker på at det ikke heller handlet om at menn ofte er bedre sjåfører fordi de kjører mer enn kvinner og at kvinner ble oppfordret til dette for å øke kjørekunnskapene sine? Har lest lignenede saker som gikk på dette men da var det utjevning av ferdigheter det var snakk om, ikke likestilling bare for likestillingens skyld?

  22. Årsaken til at noen av oss er opptatt av likestilling er ikke at ikke man skal få lov til å gjøre det man liker best, synes er gøy eller morsomt.
   Som voksne er man forbilder for barna og har et ansvar for hvilke verdier man gir videre og således hvilke redskaper disse barna får for å klare seg godt som voksne når de skal ut å fly og skape seg sitt eget liv.
   Som ung kvinne hadde jeg en sterk trang til å klare meg selv. Jeg maste for få min egen bank-konto og det gikk sport i å styre denne fornuftig. Mine foreldre lærte meg heldigvis tidlig å både jobbe utenom skolen, at penger ikke kommer dalende fra himmelen og at man må avstå fra noe for å få noe annet.
   Selv om vi skriver 2017, støtter JURK et forslag om endring i arveloven for samboere fordi de mener det er nødvendig å «sikre» kvinner fra å «ende på gaten»/«ende opp som den tapende part» ettter samlivsbrudd. En juridisk organisasjon av og for kvinner mener altså er det er mer fornuftig å endre lover for å sy større puter under armene på kvinner – enn å oppmuntre dem til, undervise og opplyse kvinner om at de må ta ansvar for livet sitt – også sin egen økonomi – for å forhindre å havne der.
   Skremmende.
   Er du mamma er det irrelevant om du synes det er «gøy», «trives» eller «liker» å lage budsjett, betale fakturaer i nettbanken, styre økonomi, innhenter priser på forsikringer, styre kontakten med banken, komme deg inn i boligmarkedet, sette deg inn i lån og alt rundt dette, skrive selvangivelse (eller næringsoppgave om du driver foretak/bedrift) etc.
   Det handler om å ta ansvar som et voksent menneske – slik at hvis mannen din plutselig vil gå fra deg og har funnet seg ny dame, slipper du og barna å ende opp «på gata» eller som den «tapende part» fordi du ikke syntes de nevnte oppgavene var «gøy» nok til å ta ansvar for din økonomi. Hvis du ikke tar dette ansvaret risikerer du ikke bare å havne «på gata» eller som «den tapende part» økonomisk – kanskje også med barn – du er også et elendig forbilde for barna dine (spesielt om du har døtre) og risikerer at dine døtre går i dine fotspor og havner på samme sted som deg.
   Dette handler også om andre ting enn økonomi…Å stimulerer seg selv til å lære også den delen av arbeidsoppgaver som tradisjonelt tilfaller det kjønnet man ikke er selv gjøren svært mye mindre sårbar…for ikke snakke om totalt hjelpeløs den dagen man enten blir «skilt» eller den dagen ens partner faktisk dør og man sitter igjen som enke eller enkemann.
   Mange voksne barn innser ikke denne delen før de mister sine foreldre som kanskje gjennom et langt liv har holdt hardt på gamle kjønnsrollemønstre…og ser da resultatet.
   Når deg gjelder kommentar til likestilling for kvinner eller for menn, er den største skammen i Norge hvor diskriminert menn blir etter samlivsbrudd når det er barn i bildet. Av norske barn med «skilte» foreldre mellom 0-18 år er det mindre enn 3% som bor (har folkeregistrert adresse) hos far og stemor.
   Mange glemmer at det er barn som har rett til samvær med foreldre – ikke foreldre som har rett til samvær med barn. Danmark har skjønt alvoret i de sjokkerende resultater forskning nå kan fremlegge om hvor skadelig det er for barn å i stor grad kun få vokse opp med en forelder. Resultatet er at loven er endret. Nå dømmes du til fengselsstraff hvis du saboterer barnas rett til samvær med samværs-forelderen, og hvis du påvirker barnet på en måte som gjør at barnet ikke lenger vil til den andre forelder, gjennomfører tar de omsorgen fra den forelder som driver med dette – og gir omsorgen til den andre forelderen. Barn som kun får vokse opp med den ene forelderen (pga. konflikter etter samlivsbrudd) får et svært mye dårligere utgangspunkt som voksne og har en mye dårligere psykisk helse som voksne.
   Likestilling handler ikke bare om hva som er gøy, behagelig og interessant…Det handler like mye om å ta ansvar som voksne og ikke minst ta ansvar for det forbildet vi skal være for barn som vokser opp…enten det er egne eller andres.

  23. Jeg kommenterer aldri under blogginnlegg, men må bare si at jeg er helt enig i det du skriver!🙌🏼 Endelig noen som sier det!!:)

  24. Du har misforstått hva likestilling er, Nora. Du bør være forsiktig med å heve deg over den likestillingskampen kvinner (og menn) har kjempet med blod,svette og uendelig mange tårer for å få til. Og vi er ikke i mål. Likestilling er like mye for menn, det handler IKKE om at kvinner skal “vinne over” menn.
   Likestilling handler altså IKKE om å gjøre det man ikke liker, eller ikke kan, men dersom din mann hadde elsket å sitte passasjersetet og lese interiørblad, så skal likestilling bidra til at han kan det uten å måtte skjemmes fordi en “ekte mann” skal liksom ikke gjøre sånt .
   Les deg opp om likestilling i landene utenfor Norge, hvor kvinner ikke en gang får kjøre bil, eller lære å lese. De kan gi deg beskjed om når likestillingen har “gått for langt”. Eller mer relaterbart for deg i Norge: når kvinnelige sykepleiere tjener like mye som mannlige med samme utdannelse og ansiennitet.

  25. Skjønner ikke hvorfor du angriper henne “B”. Hun sier jo akkurat det samme, at hvis en mann trives med å sitte i passasjersete og lese så skal han få lov til det fordi han trives med det, ikke fordi det er en tradisjonell rolle.
   Og til de kvinnene som sier at de aldri ikke for love å kjøre av mannen hadde jeg heller slått meg i lag med en mann med bedre verdier.

  26. “Eller mer relaterbart for deg i Norge: når kvinnelige sykepleiere tjener like mye som mannlige med samme utdannelse og ansiennitet.”
   Tjener ikke mannlige sykepleiere omtrent akkurat det samme, i alle fall justert for deltid og overtid? Det som noen feminister har sett seg blind på er at de vil ha samme lønn for å gjøre en annen jobb, f.eks. ingeniører. At når noe har like lang studietid, så burde en mastergrad i norrøn mytologi gi like bra lønn som en siviløkonom eller sivilingenør. Jeg får fnatt av sånn logikk, hvis du vil ha lønna mi kom og gjør jobben min. Ikke klag på at du har valgt deg et lavtlønnsyrke og får lav lønn, det er som å skyte seg selv i foten og klage på at du blør.
   P.S. Mannfolk er mer risikosøkende og gjerne både på topp og bunn av samfunnet. Vi har flest “tapere”. Vi har flest kriminelle. Vi har flest i de verste dritt-yrkene. Vi har ikke bare toppledelsen og godene. Noen vil at kvinner skal “likestilles” til å få alle fordelene, uten innsatsen eller risikoen. Det var vel som hu SU-berta sa en gang, “lik lønn for arbeid”. Selv virkelighetsfjerne SV-ere satte kaffen i halsen.

  27. Det er jo ganske tydelig av kommentarene at det er litt populært at kvinner skal gjøre ting.. ikke fordi de har lyst, men for at de skal vise/bevise at de er like bra som menn. Et par skriver også at det to parter i et forhold ikke skal utfylle hverandre. Hva slags type forhold har de da?
   Ekte lykke er å gjøre de tingene man har lyst til. og slippe å gjøre de tingene man synes mindre om. Uansett om mann er mann eller kvinne… lesbisk, bifil, homofil osv. Så må jo det være oppskriften på et lykkelig liv! Har man en partner som utfyller deg så er dette mulig!
   Kvinner er på vei i feil retning! Feminist-ekstremistene trykker sine meninger ned over ørene på alle andre kvinner og forteller dem hva de skal like, føle og mene. Og gjør de ikke som feminist-ekstremistene mener så er de liksom et problem for kvinner som helhet.
   Dette er galskap! Like muligheter, like rettigheter, og lik lønn for likt arbeid, DET er likestilling.. alt annet tull er feminist-ekstremisme. Slutt å trykk ned deres medkvinner, å la de få leve sitt liv slik at det gjør dem lykkelig.. ikke gjør de til en protest-plakat

  28. Gratulerer! Dette er som jeg skulle sagt det selv. Likestilling handler om like muligheter og lik verdi, ikke om at vi skal være like – for det er vi uansett ikke.

  29. Jeg, som selverklært feminist, må innrømme at jeg blir fyrt opp av sånne “sinnafeminister” som hun anonyme lengre oppe som avslutter innlegget sitt med hjerteinfarkt-kommentaren.
   Kan du også legge ved statistikk som forteller noe om hvor mye menn opplever hjerteinfarkt kontra kvinner ? Da ser du at forskningens fokus ikke har vært malplassert .
   Hva med menns rettigheter i barnesaker? Hvorfor nevnes aldri det? Utgangspunktet til norsk rettsvesen er at mor er en bedre og viktigere omsorgsperson, til tross for at forskning viser noe helt annet.

  30. Arne:
   Jeg mente ikke å angripe henne, kommentaren min ble krassere enn tenkt. Jeg skjønner at hun ikke mente noe slemt med innlegget, så jeg beklager det, Nora.
   Jeg mener likevel at dette innlegget ikke handler om likestilling (kanskje mer om aksept for å gjøre det man vil uavhengig av kjønn?), og at jeg synes det er viktig å vite hva likestilling er og betyr før man kan si at “det har gått for langt”. Jeg håper flere setter seg inn i den kampen og stigma kvinner og menn har gått gjennom for å komme dit vi i Norge er i dag, og hva det har kostet. (Og nei, da mener jeg ikke “sinna-feminister” som reduserer både likestilling og feminister til å handle om kroppshår).

  31. B:
   Likestilling kan aldri gå langt nok. Vi er alle like mye verdt. Likt arbeid for eksempel er per lov definert at skal betales like mye. Det jeg mener er at mange i mine øyner iallefall definerer likestilling feil.
   For eksempel noen kan si. “Se, kvinnelige fotballspiller tjener så mye mindre en mannlige, dette er diskriminering?” Men på de mennenes kamper betalte 15 000 for å se på, mens på kvinnenes betale 300. Er det ikke da naturlig at det er mer penger igjen til de mannlige?
   Folk har forskjellige interesser, menn som kvinner. Det jeg sier er at hvis all de 13 årige jentene som løper etter Justin Bieber rundt omkring i oslo, kjøper alt han har av tskjorter og musikk, hvis de hadde gått på jentes foballkamper og kjøpt drakter, hadde det vært 30 000 på hver eneste kamp og de kvinnelige fotballspillerne hadde vært mange mange millionærer alle sammen.
   Dette var kanskje litt flåsete skrevet, men jeg tror du skjønner hva jeg mener. Det er helt greit å like Justin Bieber og det er helt greit å like fotball. Men hvis jeg går til Dressmann og får et modelloppdrag kan jeg ikke forvente samme lønn som Giselle eller Claudia Schiffer 🙂
   Er forresten helt enig at likestllingskampen opp gjennom historien er noe vi aldri skal glemme, og jeg tror også dine meninger kommer fra et postivit sted. Ha en fin helg 🙂

  32. Skjønner godt hva du mener, og jeg tror nok vi er enig i det som er botton line her; at det alltid er nyanser i slike diskusjoner om innholdet i et begrep, hvor noen eksempler faller innenfor og/ eller langt utenfor det diskuterte begrepet. Sånn sett er det ofte vanskelig å holde tunga beint i munnen og fremføre sin mening så nyansert som mulig, noe jeg ikke helt greide i går kveld.. 🙂
   Jeg vil bare ikke at likestilling skal havne i samme kjøttkverna som feminisme har gjort. Bloggere med mange lesere har mulighet til å nettopp nyanserer slike ting med noe som enkelt som rikitg tittel på innlegget. Man ser jo av kommentarene at mange tror det er likestillingen sin “feil” at de ikke kan få gjøre som de vil.
   Hilsen feminist som elsker å bake og strikke, fordi verken feminister eller likestilling handler om interesser, og som Thomas lenger oppi her; man trenger ikke engang være kvinne for å være feminist. Tenk på det! 😀

  33. Helt enig. For meg kan man være verdensmester i boksing og feminist/forkjemper for likestilling. Nyansene som du sier er ofte små.
   En ting jeg vil si til slutt er at som mann så føler jeg ofte at man kan bli anklaget for å være mot likestilling eller imot kvinner selv hvis man tar opp gode argumenter når det gjelder disse nyansene. Og selv om det finnes unntak og diverse nettroll fra begge sider, vil jeg si at de aller fleste menn elsker kvinner og ønsker dem alt av glede, rettighter og muligheter.

  34. Er såååå enig! Samme pokker hva en gjør i ett forhold så lenge begge to gjør noe!
   Får fnatt av de som absolutt skal dele på alt. De blir jo aldri ferdig…de kunne delt seg i to og tatt hver sin del…hehe.
   Elsker selv å lage mat og gjør det meste…det er avkobling for meg. Gjør og mest husarbeid men jobber og mindre. Elsker fridagen der jeg kan trene høre musikk og vaske hus…alene. Tenk om vi skulle gått rundt hverandre begge to…nei huff.
   Men ungene tar han like mye og ute er han en reser.Har det strøkent ute og det er ikke min forteneste😊 Og er det noe ekstra så hjelper han selvsagt til. Sånn holder vi husafred ihvertfall!)

  35. Tja, den saken om at kvinner burde ta rattet, var jo ikke ut fra likestillingsperspektiv, men rett og slett fordi vi er bedre sjåfører. Noe vi neppe hadde vært, hvis det ikke er fordi vi faktisk har likestilling, det er fremdeles land der kvinner ikke får lov til å kjøre bil… Når det gjelder likestilling generelt, så er jeg enig med deg, hvert par får fordele oppgavene slik de føler for. Men at vi har den muligheten, er faktisk også et utslag av at noen har tatt kampene for oss. Slik at menn i dag kan trille barnevogn uten å bli sett rart på, og kvinner kan velge om de vil være hjemme eller jobbe ute. For bare en generasjon siden, var det ganske annerledes, og jeg tenker at for at vi fremdeles skal ha den friheten, så er det nok også ganske viktig at vi ikke alltid velger det tradisjonelle kjønnsmønsteret, enten det ar av gammel vane, lyst eller bekvemmelighetshensyn. For noen ganger kan veien tilbake, dessverre gå langt raskere enn man tror, og kommende generasjoner trenger også gode forbilder…

  36. …ble mer betenkt over at det ser ut som hverken du eller sjåføren har på dere bilbelte. Håper ikke det er tilfelle?..

  37. Så enig med deg! Likeverd er viktigere enn likestilling. Kvinner og menn ER forskjellige, men vi er like mye VERDT:) Vi er ulikt satt sammen av en grunn. Personlig syns jeg det er helt fantastisk hvordan kvinne og mann er ment å utfylle hverandre. Generelt har vi ulike interesser, evner og egenskaper (generelt, da det selvfølgelig er store forskjeller også innad blant kjønnene). For at det skal være balanse. Hvis vi kvinner hele tiden prøver å være som menn; tøffe, harde, sterke, kalde, sier vi da ikke samtidig at de feminine, myke verdiene og egenskapene ikke er like mye verdt? Som omsorg, empati, tillit og varme? Nei, la kvinner være kvinner og menn være menn. Alle er vi like mye verdt og alle egenskaper er det bruk for ! Det er slik balansen skal være i naturen <3

  38. Ane: Haha, jeg ventet på at den kommentaren skulle komme 😀 Jeg hadde ingen bra bilder av oss fra bilen på en ordentlig kjøretur, så jeg tvang han med ut for å ta bilde. Han hater å bli tatt bilde av, så jeg var så fornøyd med at jeg hadde fått det til at jeg helt glemte at vi burde ha på belte 😀 Men vi kjørte ikke – det gjør vi aldri uten belte 🙂

  39. Likestilling er ikke at alt skal deles 50/50 – likestilling er når man sammen finner ut hvordan man vil ha det slik at begge blir happy 🙂

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg